SWITCH TO ENGLISH VERSION

Forum Europejskie

 


FORUM EUROPEJSKIE: Innowacyjna Kardiologia. Telemedycyna – czas wdrożenia.

Sopot , Hotel Sheraton , 10 października, godz. 11.00 – 13.00
Baltic Electrocardiology Autumn – Telemedicine and Arrhythmia (BEATA)

Ważna debata o nieuniknionym mariażu kardiologii i telemedycyny z udziałem lekarzy, polityków, menadżerów ochrony zdrowia i przedstawicieli administracji państwowej

W XXI wieku obserwujemy dynamiczny rozwój technologii umożliwiających śledzenie losów pacjentów poza placówkami ochrony zdrowia, w miejscu ich zamieszkania, pracy czy wypoczynku. Rozwiązania te objęte wspólną nazwą telemedycyna, pozwalają na zwiększenie efektywności procesu diagnostyki, leczenia i rehabilitacji pacjenta. Poprawia się komfort i efektywność opieki zdrowotnej: skraca czas oczekiwania na wizytę u specjalisty, czas pobytu w szpitalu, zmniejsza się częstość hospitalizacji. Lekarze otrzymują wcześniej informację o mogącym nastąpić pogorszeniu stanu zdrowia, czy nawet zagrożeniu życia i mogą zastosować skuteczne środki zaradcze a w konsekwencji zwiększa się szansa udzielenia pomocy w nagłych przypadkach oraz bezpieczeństwo i komfort życia osób cierpiących na choroby przewlekłe.

Obecny stan wiedzy wskazuje , że w XXI wieku nie istnieje już pytanie czy telekardiologia jest nieuniknionym warunkiem postępu w profilaktyce, leczeniu i rehabilitacji. Dzisiaj pytamy co zrobić aby wprowadzić telemedycynę do codziennej praktyki kardiologicznej.

Debatę poprowadzi Konsultant Krajowy w Dziedzinie Kardiologii prof. Grzegorz Opolski.

Program Forum Europejskiego rozpocznie przedstawienie następujących tematów:

  1. Podsumowanie analiz efektywności klinicznej telemedycyny w kardiologii
  2. Telemedycyna w kardiologii a rachunek ekonomiczny
  3. Jak finansowane są rozwiązania telemedyczne na świecie?
  4. Telemedycyna w kardiologii polskiej
  5. Problemy prawne

O możliwościach przełamywania barier w rozwoju telemedycyny będą dyskutowali zaproszeni goście: wybitni kardiolodzy, przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, NFZ, ZUS, Agencji Oceny Technologii Medycznych, ekonomiści, prawnicy, politycy.

Do udziału w sesji zapraszamy również media.

Rezultatem rozmów podczas Forum będzie oficjalny dokument w formie raportu „TELEMEDYCYNA W KARDIOLOGII – PLAN WDROŻENIA DO PRAKTYKI KLINICZNEJ”

© 2013-2019 BEATA Wszystkie prawa zastrzeżone